החלפת הקנס המנהלי בקנס אזרחי בעבירות מס 


א. רקע ומשמעות 
מהי המתכונת הכללית באשר להפרת נורמה בדיני המס.
 
הפרת הוראות חוקי מס  – אם על ידי התנהגות אקטיבית (מעשה) ואם על ידי התנהגות פאסיבית (מחדל) – גוררת אחריה, בעקביות ישירה, השלכות משפטיות בשני מישורים שונים, המישור האזרחי והמישור הפלילי. 
 
במישור האזרחי התכלית הינה תרופתית אכפתית – כלומר חתירה למימוש /קיום/ ביצוע הנורמה על ידי מי שלא קיים אותה. זאת מושגת, בין היתר, באמצעות קנסות אשר באות להאיץ באזרח לשלם חוב שהוא חב בו או להגיש דוח שהוא חב בהגשתו.
 
במישור הפלילי -  הינה נורמה מסוג איסור אשר אחד מהחלקים שלה הוא הסנקציה – כלומר טיפול עונשי הצפוי למי שמפר את. התכלית במישור הפלילי הינה עונשית. 
 
לאבחנה זו חשיבות יתרה לאור העובדה כי קנס מנהלי הינו מסלול מנהלי חלופי להגשת כתב אישום בגין הפרת נורמה פלילית (בעבירות שאינן פשע בהגדרתן המושגית המשפטית).  כלומר תכליתו הינה עונשית. אין לערבב אותו, מבחינה מושגית ומבחינה פונקציונלית עם הקנס האזרחי. חיוני להבין בהקשר זה כי קנס מנהלי אינו מהווה הרשעה ולכן אינו נרשם בגיליון המרשם הפלילי. 
 
המסקנה היא שלא ניתן להמיר קנס מנהלי בקנס אזרחי, זאת כיוון שמדובר במישורים נפרדים עם תכליות הנבדלות זו מזו. יחד עם זאת, כן ניתן שלא להטיל קנס מנהלי ולהסתפק בסנקציות אזרחיות על  פי פקודת מס הכנסה זאת במידה והנישום הסר את המחדל טרם התשאול. 
 
ב. חובת התשאול קודם להטלת קנס מנהלי
על פי הוראות החוק אין להטיל קנס מנהלי אלא אם כן ניתנה לנישום הזדמנות להשמיע טענותיו לגבי המחדל בלבד.
 
סעיף זה קובע חובת תשאול על פי עקרונות המנהל הציבורי לפיהן לא תתקבל החלטה הפוגעת באדם אלא אם ניתנה לו קודם ההזדמנות להסתייג ממנה. לשם כך יש לשלוח לנישום "הזמנה לפני הטלת קנס מנהלי"(טופס 4418). אם הנישום מגיב להזמנה במכתב, שלו או של נציגו, המפרט את טענותיו, ניתן לראות בזה הזדמנות נאותה. במקרים מיוחדים ניתן להסתפק אף בשיחת טלפון עם הנישום, בהסכמתו שניתנה לאחר שהוסבר לו כי כל דבריו ירשמו כלשונם. 
 
עוד נקודה שראויה להתייחסות בהקשר זה היא חשיבות מכרעת לייצוג על ידי עו"ד המתמחה בתחום המיסוי. הצלחה בשימוע מאין תהיה בעקבות שילוב של יכולת, ידע וכלים שיש בהם כדי להסביר/לשכנע בצורה טובה את פקיד השומה באשר להתנהגות אשר הקימה את המחדל, הכל תוך ניסיון לבטל את הקנס המנהלי ולהסתפק בסנקציה אזרחית בלבד. 
 
ג. המצאה כדין
על פי הוראות החוק די בכך שאם דבר הדואר נשלח לכתובת הידועה האחרונה לרשות המס –אף אם הנישום שינה את מקום מגוריו ולא דיווח על כך – הרי שרואים את משלוח דבר הדואר כהמצאה כדין. 
 
בהנחה שהנישום שינה את כתובת מגוריו והודיע על כך לרשות,  הרי שהדבר משמש לו כהגנה מנקיטת הליכים כנגדו במישור הפלילי והאזרחי, שניהם כאחד. 
 
לסיכום:
  • קנס מנהלי לא יכול להיות מומר בקנס אזרחי.
  • ניתן שלא להטיל קנס מנהלי ולהסתפק בסנקציה אזרחית כאשר המחדל הוסר טרם התשאול. 
  • אין להטיל קנס מנהלי אלא אם כן ניתנה לנישום הזדמנות להשמיע טענותיו לגבי המחדל בלבד.
  • המצאה כדין הינה הודעה שניתן להמציאה לאדם, בין לידו ובין בדואר רשום, לפי מען עסקו או מענו הפרטי כפי שהם ידועים לאחרונה.
עו"ד שלומי שלו, ממשרדו של עו"ד ניר ברקון, הינו בעל תואר מוסמך בהצטיינות מאוניברסיטת ת"א, חבר בוועדת איסור הלבנת הון ובוועדת מיסים של לשכת עורכי הדין. 
 
מאמרים:
ניר ברקון - משרד עורכי דין וגישור
פרטי התקשרות
טלפון
072-33-80-450


דוא"ל

Nir.b.adv@gmail.com

כתובת
אח"י אילת 62 קרית חיים, חיפה
ליצירת קשר עם
עו"ד ניר ברקון